התחדשות עירונית תמ"א 38/2

תמ"א 38/2 הינה הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש ומודרני במקומו, כאשר בסוף התהליך זוכים הדיירים בדירות חדשות ומורחבות, בשיפור איכות חייהם ובהשבחה משמעותית של ערך דירותיהם. בנוסף, לכל דירה יינתן פתרון חנייה בכפוף למגבלות המגרש.
לכל דייר תינתן ערבות בנקאית בשווי הדירה החדשה וכן ערבות לתשלום שכ"ד,ערבות בדק, תשלום עבור כל היועצים וכן רישום הדירה בטאבו על שמו.

סגירת תפריט